Odpowiedzi do zadań z arkusza MMA-P1_1P-173

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI, POZIOM PODSTAWOWY, ARKUSZ CKE CZERWIEC 2017 ROK
 1. A
 2. C
 3. D
 4. D
 5. B
 6. B
 7. C
 8. C
 9. A
 10. C
 11. D
 12. C
 13. B
 14. B
 15. D
 16. B
 17. B
 18. D
 19. A
 20. D
 21. B
 22. C
 23. A
 24. A
 25. A
 26. x-12,12
 27. 14
 28. r=2
 29. 1115
 30. 25
 31. C=385,245
 32. 163+64