Silnia

Silnia "!"

n - liczba naturalna
  1. 0! = 1
  2. 1! = 1
  3. n! = (n-1)! · n

 Przykład 1. Zmień liczbę

 

n =

n! = 1·2·3· ... ·n