Wartość bezwzględną liczby

Wartość bezwzględną liczby "| |"

x - liczba rzeczywista
|x|=x      dla x0-x   dla x<0

Przykład 1. Zmień liczbę


 x =

|x| = -(-1) = 1

Zastosowania:

JavaScript: abs()