Demo na Startup Weekend Kielce #3

Zadanie demonstracyje
ZADANIA ZAMKNIĘTE

W zadaniach od 1. do 25. wybierz poprawną odpowiedź

Zadanie 1. (0-1)

Liczba 218-32 jest równa:
A. 2-32 B. 2-12 C. 212 D. 232

Karta opdowiedzi
Nr
zad.
Odpowiedzi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
← Zaznacz podpowiedź na Karcie odpowiedzi i naciśnij przycisk

Zobacz podpowiedź 1. Wyłącz czynnik przed pierwiastek
Zobacz podpowiedź 2. 29·2-16·2
Zobacz podpowiedź 3. 29·2-16·2
Zobacz podpowiedź 4. 2·3·2-4·2
Zobacz podpowiedź 5. 6·2-4·2
Zobacz podpowiedź 6. 2·2
Zobacz podpowiedź 7. 2·212
Zobacz podpowiedź 8. 21·212
Zobacz podpowiedź 9. 21+12=232

Wersja 2