Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin maturalny z matematyki

Porównanie roku szkolnego 2015/2016 i 2016/2017

Poziom podstawowy

W roku szkolnym  2015/2016 do matury z matematyki przystąpiło 261 216 osób, a  w 2016/2017 o 191 osób więcej (dokładnie 261 407).

Analiza ilościowa

Analiza jakościowa

Zdawalność w badanym okresie utrzymuje się na tym sam poziomie 83% (w liceach 87%, w technikach 75%). Średni wynik nieznacznie się obniżył z 56 na 54.

Źródła

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań CKE. https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/