Odpowiedzi do zadań z arkusza MMA-P1_1P-174

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI, POZIOM PODSTAWOWY, ARKUSZ CKE SIERPIEŃ 2017 ROK
 1. C
 2. C
 3. B
 4. D
 5. A
 6. D
 7. A
 8. D
 9. A
 10. A
 11. C
 12. B
 13. B
 14. D
 15. D
 16. C
 17. C
 18. A
 19. B
 20. A
 21. A
 22. B
 23. B
 24. D
 25. D
 26. x-2,32
 27. x=6 lub x=-6 lub x=-23
 28. 1225
 29. 50
 30. -163
 31. AB=12512, A=253,0, B=0,254
 32. 192