Odpowiedzi do zadań z arkusza MMA-P1_1P-153

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI, POZIOM PODSTAWOWY, ARKUSZ CKE CZERWIEC 2015 ROK
 1. D
 2. D
 3. B
 4. C
 5. D
 6. D
 7. C
 8. B
 9. A
 10. C
 11. D
 12. C
 13. B
 14. A
 15. A
 16. B
 17. C
 18. C
 19. C
 20. A
 21. B
 22. A
 23. A
 24. B
 25. D
 26. x13, 3
 27. x=0
 28. -
 29. -
 30. f(x)=-14(x+3)2+4
 31. P(A)=16
 32. an=4n-2
 33. C=(0, -53)
 34. P=9(3+221)