Odpowiedzi do zadań z arkusza CKE MMA-R1_1P-153

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI, poziom rozszerzony (od 2015 roku w „nowej” formule), arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z czerwca 2015 roku.
 1. D
 2. B
 3. C
 4. C
 5. A
 6. 512
 7. 1135
 8. -
 9. -
 10. x{-56π, -36π, -16π}
 11. 145
 12. -
 13. 44361
 14. 855
 15. m=-4
 16. 325π375