Odpowiedzi do zadań z arkusza CKE MMA-P1_1P-164

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI, poziom podstawowy (od 2015 roku w „nowej” formule), arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z sierpnia 2016 roku.
 1. A
 2. B
 3. D
 4. B
 5. B
 6. A
 7. A
 8. B
 9. A
 10. D
 11. C
 12. D
 13. B
 14. C
 15. C
 16. D
 17. A
 18. D
 19. C
 20. C
 21. D
 22. C
 23. A
 24. D
 25. B
 26. x-4  x2
 27. 1423
 28. -
 29. -30,25
 30. -
 31. 676368
 32. B=(−7,−6),  |AB|=5
 33. 217
 34. 421