Odpowiedzi do zadań z arkusza CKE MMA-R1_1P-163

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI, POZIOM ROZSZERZONY, ARKUSZ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, CZERWIEC 2016 ROK (opracowanie własne).
 1. A
 2. D
 3. B
 4. A
 5. C
 6. 923
 7. 314
 8. -
 9. x1  x3
 10. a1=10, ciąg nie jest malejący
 11. -
 12. 43, 4 - 2 
 13. x76π, 116π
 14. cosα=714, cosβ=7+14
 15. 28750
 16. C(6, 12)
 17. r=33, V=293π