Odpowiedzi do zadań z arkusza CKE MMA-P1_1P-154

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI, POZIOM PODSTAWOWY, ARKUSZ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, SIERPIEŃ 2015 ROK.
 1. C
 2. D
 3. D
 4. B
 5. C
 6. D
 7. A
 8. C
 9. B
 10. A
 11. C
 12. A
 13. B
 14. C
 15. B
 16. B
 17. C
 18. B
 19. A
 20. D
 21. A
 22. A
 23. D
 24. C
 25. D
 26. x43, 4
 27. P(A)=18
 28. x2; 3
 29. sinα·cosα=27
 30. -
 31. -
 32. y=-3x+16
 33. V=64033
 34. a=-14, b=3, c=0