Odpowiedzi do zadań z arkusza MMA-P1_1P-163

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI, POZIOM PODSTAWOWY, ARKUSZ CKE CZERWIEC 2016 ROK
 1. C
 2. B
 3. D
 4. B
 5. D
 6. A
 7. C
 8. B
 9. C
 10. A
 11. C
 12. A
 13. A
 14. D
 15. B
 16. A
 17. B
 18. C
 19. B
 20. D
 21. B
 22. A
 23. B
 24. A
 25. D
 26. x-12, 1
 27. P=83
 28. a) PADE=12, b) PBCED=42
 29. a1=576, r=-42, a14=21
 30. P=273π
 31. 54 minuty